burunlamak

buruna vurmak,III, 341, 342 buru şmak (yüz) buru;mak·II, 94 burutmak buğulandırmak, Kokutarak yellenmek·II, 302

 

 –  

Bir cevap yazın