ıkılaç

asil, yüğrük at· I, 139

 

Alp eriğ yawrıtma Ikılaç arkasın yaglıtma  –  yiğit kişiyi kötüleme ve kötületme, yörük atın arkasını yağırlama

Bir cevap yazın