taba

yan, taraf, cihet; “…e, …e dogru…..e yan ına” aniamlarına ve Arapça “ila” ve “rağmen” karşılığında bir edat ve kelime·I, 94, 214. 425, 445; II, 103, 312; lil, 23, 216, 235, 272

 

 –  

Bir cevap yazın