12 Hayvanlı Türk Takvimi.

12 Hayvanlı Takvim (Çince: 地支 Dìzhī veya 十二支 Shíèrzhī; Japonca: 十二支 Jūnishi veya 干支 Eto), Türk kökenli olup Asya’da yaygın olarak kullanılmış Ayrıca Çin’de de kullanılır , takvim, aynı zamanda bir sistemdir. 12 yılın 5 katı olan 60 yıllık devreleri ile Göktürkler, Uygur Türkleri, Tuna Bulgarları, İdil Bulgarları da kullanmış ve Hiung-nu’lar da Çin’in hemen kuzeyinde…

Türkler Kimdir ?

Divanu Lugati’t – Türk’ ten alıntıdır; Tanrı kutsal kılsın . Yalavaç “Peygamber ” Nuh Peygamberin oğlu   YAFES …  Türkler , Yasefin oğlu dur. Soyları Yasefe eklenir. İbrahim Peygamberin İSHAK oğulları  Iysu , “Rum”u andırır. TÜRKLERİN ÖZELLİKLERİ Tanrı onlara Türk adını verdi. Hakanlarını onlardan çıkardı. Dünya milletlerini idare yularını onlara verdi. Dünya milletlerine vali (İLBAY) kıldı….

Neden Türk Dilleri Sözlüğü ?

Ben Kaşgarlı Mahmut; Türklerin en uzman dillisi, en açık anlatanı, akılca en incesi, soyca en köklüsü, en iyi savaşçısı olduğum halde çevremdeki sınırları, çölleri aşarak, Türk, Türkmen, Oğuz, Çiğil, Yağma, Kırgız boylarının dillerini belleyerek faydalandım, sıraladım ve düzenledim. Ant içerim ki; Buharalı güvenilir  bir imam ve Nişaburlu sözü senet olan bir imamdan duydum, Yalavacımız Peygamberimiz…

123