TÜRKÇE Mİ, OSMANLICA MI ?

Her dil iki ana öğeden oluşur; sözcükler ve bunların bir yere/cisme işlenmesi…yani, “harfler”le görünür hale getirilmesi; buna da “harf”, kısaca, “Abece” diyoruz. “Abece” dediğimiz bu harfler Göktürk , Viking,Çin Kiril, Latin, Grek vs. Dillerinde vücut bulmuştur. Peki, bu anlamda Türk topluluklarının konuştukları dili, sözcükleri ,cisimlere işledikleri harfler topluluğu yani ” abece”si nedir? “Orhun/Göktürk Alfabesi” dir….

EDİTÖRDEN

Türkçe çatı dilidir ve dünyanın en eski dillerinden biridir. Kızılderililer den Sümerlere, Latince’den İngilizce’ye kadar birçok dili etkilemiştir. Ne yazık ki inançlarımızı dillendirirken Japonca, Korece gibi felsefe, mantık ve bilim dili olarak başarıyla kullanılan sekiz sesli harf ailesine ait öz Türkçe’miz yerine dört sesli harfli Arapça dilini kullanıyoruz.  Tanrı’ya seslenişimizi  iletişim kurduğumuz dilimizle yapmıyoruz. Onu, günlük dilimizde…

ADAM OLMAK…

Türk toplumunda adamlık toplum faydası için özveride bulunmaktır. Toplumun ortak kullandığı, doğa, su, hava gibi ortak kullandığı her nesneyi korumak, kollamak  ve gelecek nesillere bırakmaktır. İnsanlık adına yardımlaşma ve dayanışma içinde çalışmaktır. Toplumda ADAM OLMAK için ana ve baba, kadın, erkek, çocuk, yönetici, yönetilen olmak önemli olmadığı gibi, etnik kimlik  ve inanç faktörü de etkili…

Türk Destanlarında Motifler

Destan motifleri, destan kahramanları ile iç içe bir durumdadır. En önemli rol kahramanın olduğu için motifler kahramanın eylemlerine uygun olarak gelişirler. Ayrıca toplumun inancı ve yaşantısı da motifleri şekillendirir. Işık Motifi Işık, destanlara aydınlık veren dini bir motiftir. Destanların büyük kahramanları ve onların evlenecekleri kadınlar çok defa kutsal bir ışıktan doğarlar. Yaratılış destanındaki Ak –…

Türk Destanlarında Tipler

Türk Destanlarında Tipler Tip, benzer özellikleriyle birçok eserde karşımıza çıkan ve bazı sabit özelliklere sahip karakterdir. Tip, toplumun inandığı temel kıymetleri temsil eder. a. Alp Tipi Türk destanlarında görülen örnek tip “alp” tipidir. Alp; kahraman, yiğit, cesur anlamlarında bir sözcüktür. Eski Türklerin yiğitlerine bu adı vermelerinin ilk koşulu yiğitlik, cesurluk, kişisel üstünlük, kahramanlık ve asalettir….

12 Hayvanlı Türk Takvimi.

12 Hayvanlı Takvim (Çince: 地支 Dìzhī veya 十二支 Shíèrzhī; Japonca: 十二支 Jūnishi veya 干支 Eto), Türk kökenli olup Asya’da yaygın olarak kullanılmış Ayrıca Çin’de de kullanılır , takvim, aynı zamanda bir sistemdir. 12 yılın 5 katı olan 60 yıllık devreleri ile Göktürkler, Uygur Türkleri, Tuna Bulgarları, İdil Bulgarları da kullanmış ve Hiung-nu’lar da Çin’in hemen kuzeyinde…

Türkler Kimdir ?

Divanu Lugati’t – Türk’ ten alıntıdır; Tanrı kutsal kılsın . Yalavaç “Peygamber ” Nuh Peygamberin oğlu   YAFES …  Türkler , Yasefin oğlu dur. Soyları Yasefe eklenir. İbrahim Peygamberin İSHAK oğulları  Iysu , “Rum”u andırır. TÜRKLERİN ÖZELLİKLERİ Tanrı onlara Türk adını verdi. Hakanlarını onlardan çıkardı. Dünya milletlerini idare yularını onlara verdi. Dünya milletlerine vali (İLBAY) kıldı….

Neden Türk Dilleri Sözlüğü ?

Ben Kaşgarlı Mahmut; Türklerin en uzman dillisi, en açık anlatanı, akılca en incesi, soyca en köklüsü, en iyi savaşçısı olduğum halde çevremdeki sınırları, çölleri aşarak, Türk, Türkmen, Oğuz, Çiğil, Yağma, Kırgız boylarının dillerini belleyerek faydalandım, sıraladım ve düzenledim. Ant içerim ki; Buharalı güvenilir  bir imam ve Nişaburlu sözü senet olan bir imamdan duydum, Yalavacımız Peygamberimiz…

Kaşgarlı Mahmut Kimdir ?

Kaşgarlı Mahmut, tam adı: Mahmud bin Hüseyin bin Muhammed El Kaşgari (Arapça: محمود بن الحسين بن محمد الكاشغري, Uygurca: Mehmud Qeshqeri), d. 1008 – ö. 1105), Türk dilleriyle ilgili çalışmalarıyla tanınmış 11. yüzyıl leksikografı. Kaşgar’ın 45 km güney batısındaki Opal kasabasında dünyaya geldi. Bazı kaynaklara göre ise Isık Göl yakınındaki Bars Kul’da doğmuştur. Doğumu Kaşgarlı…

Neden bu kitabı yazdım ?

Kitabımı Tanrıya sığınarak  Türkçe “TÜRK DİLLERİ SÖZLÜĞÜ”  Arapça divanı lügatı Türk adını verdim. Bana sonsuz ün bitmez tükenmez bir azık olsun diye yazdım. Dünya imparatorluğu içinde çeşitli dinsel ve dilsel etkileşimler ile çok kültürlü ve etnik kökenli bileşimler sonucu oluşmuştur. Türk kültür , gelenek ve göreneklerini korumak ve devam ettirmek adına bir takım önlemler alan…

1234