Neden bu kitabı yazdım ?

Kitabımı Tanrıya sığınarak  Türkçe “TÜRK DİLLERİ SÖZLÜĞÜ”  Arapça divanı lügatı Türk adını verdim. Bana sonsuz ün bitmez tükenmez bir azık olsun diye yazdım. Dünya imparatorluğu içinde çeşitli dinsel ve dilsel etkileşimler ile çok kültürlü ve etnik kökenli bileşimler sonucu oluşmuştur. Türk kültür , gelenek ve göreneklerini korumak ve devam ettirmek adına bir takım önlemler alan…