BAYRAMDA OKU

KAŞGARLI MAHMUT ile birlikte MÖ 500 yıllarında yazıyı kullanabilen ve O yıllarda Altın elbiseli adam örneğinde görülebildiği gibi uygarlığımızı inşa etmişiz. Bizim hayata bakışımızın, toplumsal ve inanç değerlerimizi yaradan ile ilgili duygu ve düşüncelerimizi Araplar puta taparken her yılbaşında ellerini Şafak vaktinde Güneşin ulu çocukları olarak okurlardı: “Ulu Tanrı! Her şeyi yaratan Tanrı!Yenilmez, yıkılmaz, ölmez,…

TÜRKLERİN ALMANYA DA ASİMİLASYONU

Düşünme, kendi kendine sözsüz konuşma olarak kabul edilirse anadilin kişilerin düşünce yapısı üzerinde etkili olduğunu da kabul etmek gerekir; insanlar kendi anadillerinde düşünürler. Türklerin büyük paradoksu işte buradadır. Teknik açıdan mükemmel bir dil olan Türkçe bilen Örneğin, Türkiye dışına yabancı işçi olarak giden ilk nesil gerek bulundukları ülkenin dilini öğrenme, gerekse oradaki yaşam biçimine ayak…

TÜRKLERİN DİL DİYALEKTİĞİ

Türklerin müslümanlık ,Musevilik , Hristiyanlık ,vs inançlarını kabul etmesi , Latince , ibranice , Arapça ve farsça vs. sözcüklerle tanışması sonucunu doğurdu . ve Türk dili saf dil niteliğini yitirdi.Bir taraftan asimile olurken diğer taraftan aynı adı taşıyan farklı sözcükler ile kavramları ve dilleri birarada birbirinden ayırmaya yarayacak sezgisel (sezgisel=doğal=matematiksel) yöntemin kurallarını öğrenmeye başladı. Saflığını…

TÜRKÇENİN SAKLI GÜCÜ NEDİR?

AFYONKARAHİSARLILAŞTIRAMADIKLARIMIZDANMISINIZ ? da görüldüğü gibi doğurganlığıdır. “İngilizcede bu anlamı verebilmek için birkaç paragraf gerekir”. İşte cümlenin anlam oluşturucuları, böyle iç içe geçmiş bir “dil evreni” dir. Yukarıdaki bir kelimelik Türkçe cümlenin anlam çözümlemesini basit olarak şöyle yapabiliriz: 1. Bu cümlede Türkiye’nin kentlerinden biri olan Afyonkarahisar var. Yani cümlenin anlam tabanı birleşik sözcük şeklinde biçimlenen bir…

KASGARLI SÖZCÜKLER ÖLÜRMÜ

Evet Sözcükler kaybedilebilir yok olabilir hatta ölebilir. ve daha anlamlı kökleri daha derinlerde olan sözcükler türetilmezse , kaybedilen sözcükler çok fazla miktarda ise o dil yok olmaya mahkumdur.Kökleri Sümerler’e dayanan Türkçe günümüze kadar teknik üstünlüğünden dolayı yok edilememiştir. Ancak böyle giderse yok olması kaçınılmazdır. En üzücü olanı Türk kimliği ve kültürü günümüzde çarpıtılabilen tarih anlayışı…

TÜRKLER NASIL EVRENSEL MÜZİK YAPABİLİR

Geçmiş yüzyıllarda, güzel Türkçemizdeki saflığın bozulması, resim, heykel ve halk müziğimiz için de geçerliydi. Resim ve heykel sanatı puta benzetilerek tercih edilmiyordu . Bizans ve arap müzikleri tek sesliydi. Çok sesli müziğe ve çok sesli koroya izin vermeyen kişilerin gırtlak yorumuna bağlı ilkel otantik ilkçağ kökenli bu müzikler , Türklerin gelecekte müzik enstrümanlarını geliştirmelerinide engelledi….

UZAYLILARIN DİLİ TÜRKÇE

TÜRKÇE’NİN MATEMATİĞİ Türkçe teknik açıdan eksiksiz bir dildir. Uzay dili olacak kadar bilgisayar diline çevrilebilir içerikte adeta uzaylılar tarafından uzayın sonsuzluğunda kullanılmak için yaratılmıştır. Evrende konuşulmaya en uygun dildir. Türkçe, az sözcük ile çok şey anlatabilen,. sözcüklerin tümce içinde yerleri değiştirilerek ve eklemelerle sonsuz sayıda genişleyebilen bir Uzay dilidir. Ne ingilizcede nede başka birde bu…

ESKİ TÜRK HARFLERİ NEDEN YOK OLDU?

Değişim kaçınılmaz bir olgudur. Aynı şekilde dil de evrimleşir, gelişir, yok olur. Günümüzde gerek balbal denen mezar taşlarına, gerekse kullanılan o günkü eşyaların üzerine işlenen harflerimiz, kültürel olarak gelişmiş bir dilin varlığını ortaya koyar. Bizlere, Türk halkının bilgi düzeyi, kadim kültür ve tarihi konusunda çok değerli bilgiler sunar. Türkler ,asimile olmuşlar ve bugünkü Avrupa topluluklarının…

KAŞGARLI UÇAN ATINA BİNSEYDİ, ZAMAN YOLCULU YAPSAYDI NE DÜŞÜNÜRDÜ?

Kaşgarlı uçan atını bir ağaca bağladı, gezmeye başladı. Ver elini Orta Asya, oradan Çin, Kore, Amerika… 9 yıl gezdi. Müthiş gözlem yeteneği ile gördüklerini anlamlandırmaya çalıştı. En son Anadolu’ya geldi. O da ne! Biraz üzüldü, şöyle düşündü. Tüm Dünya uzay araçlarına binmiş, mutluluk ve huzur içinde, bizim Türkler, Koca Asya’yı, Orta Doğu’yu, Avrupa’yı kaybetmişler, şaka…

TÜRKLERDE TAKI SANATI

Türkmen topluluklarında ; Türdeş ancak farklı düzlemde ele alınabilir çeşitli oymaklar, sosyal yapı bağlamında birbirine benzeyen, sosyal katman oluşumu sırasında basit,ritmik ve sistematik kurgu ve kompozisyon şemaları içeren bir düzen egemendi.Gözü yoran her türlü ayrıntıdan arındırılmış ,boş ve dolu ilkesi gereğince dengeli kompozisyonlar söz konusudur.Zeminde daima gözü rahatlatan boş yüzeylere yer verilmesi,grafiksel bir boğulma ve…

12345