TÜRKÇE YAYGIN BİR DİL MİYDİ?

Farklı lehçeleriyle, kıtalar arası konuşulan , İpekyolu ile yayılan tacir, tüccar, sanatkar , ordu tarafından kullanılan, yaygın bir dünya diliydi. Ne yazık ki; Devlet yönetenleri , devlet bürokrasisindeki, saray yaşamı ve aristokrasiyle tanışmıştı. Sarayda, halktan uzak yaşıyan elit bir grup oluşmuştu. Bu yeni devletin oluşum sistemi ,bürokrasisi,,dilleri , politikti. Halktan uzak, yazışma dilleri de anlaşılmaz ve yıkıcıydı.
Arap ve Fars dili etkisinde devlet yönetimleri; kültürel değer, ülke zenginlikleri, ulusal kimlik ve dil birliği konusunun önemli olduğu bilincinde değildi..Nitekim Bulgar , Macar, vs.. gibi bir çok kavim asimile olmuştur.

Bir cevap yazın