TÜRKLERDE DOĞRU EĞİTİM SİSTEMİ NEDİR?

KAŞGARLI, dil ve tarihin, bilinçli bir eğitim sistemi ile doğrudan kontrol edilir ve yönetilir olduğunu biliyordu. Arap ve Latin kökenli yabancı dillerin sözcük anlamlarını öğrenmeden, konuşmadan ,ezbere dayalı eğitimin geniş halk topluluklarında yaptığı negatif değişimi görmüştü. Kullanılan yazıtlar ve bitiklerin , “Arapça”, “Farsça”,”Latince “, yabancı kaynaklı ve sömürgeci Arap yada Helenistik emperyal bakış açısıyla donatılmaması , diğer dillerce okutulan kitapların sömürgeci ulusların övgüleri ve hikayeleri ile , içeriği onların tarihe bakış dayanağı ile dolu olmaması için yazmıştır. Türk kimliğine diline, örf ve adetlerine sahip çıkabilmek , Türkçenin Arapça ve Latinceden daha gelişmiş bir dil olduğunu ispatlamak, gelecek kuşakların soysuz,köksüz, kimliksiz, bilinçsiz, bağımlı karakterlere sahip olmaması için yazmıştır. Arapça konuşanlar içinse, Türk dili ve kültürünü öğretmek amacıyla, Arapça sözlüğü eklemiştir.
Kaşgarlı’ya göre doğru eğitim sistemi, Öz Türkçe olmalıdır.Ulusal ve bilime dayalı Türk kültürü ,efsaneleri , tarihi ve coğrafi bilgilerini de kapsamalıdır.Günümüzde ise, Kaşgarlı’nın özünden ve izinden gidilmemektedir.Çağdaş,sorgulayan,eleştiren , özgür bireyler yerine okuduğunu anlamayan bir nesil yetiştirilmektedir.Türk dilinin kökeni olan Göktürkçe rakam ve yazı harfleri yerine aynı tarihlerden günümüze kadar kullanılmakta olan Arapça öğretilmektedir.

Küçük yaştan Arapça, Latince, <öztürkçe> sayı ve harfleri öğretilmesi gerekir. Nasıl ki Dünya ekonomisinde başı çeken ülkelerden Çin, Japonya, Güney Kore kendi öz harflerinin yanında, latin sayıları ve harflerini kullanıyorsa, kültürümüzün özü olan rakamlarımızı öğrenmemiz gerek.

Bir cevap yazın