TÜRKLERDE TAKI SANATI

Türkmen topluluklarında ;
Türdeş ancak farklı düzlemde ele alınabilir çeşitli oymaklar, sosyal yapı bağlamında birbirine benzeyen, sosyal katman oluşumu sırasında basit,ritmik ve sistematik kurgu ve kompozisyon şemaları içeren bir düzen egemendi.Gözü yoran her türlü ayrıntıdan arındırılmış ,boş ve dolu ilkesi gereğince dengeli kompozisyonlar söz konusudur.Zeminde daima gözü rahatlatan boş yüzeylere yer verilmesi,grafiksel bir boğulma ve göz yorgunluğundan arındırılmış , karmaşıklığa sebebiyet vermemektedir.

Saray Kökenli hiyerarşik topluluklarda;

Buna karşın hiyerarşik toplumlarda ise grafiksel tasarımların ana kompozisyon şeması ve yüzey organizasyonlarında asimetrik bir kurgu, birbirinden bağımsız süsleme yada figüratif elemanlar ve gözü yoran bir görsel şema söz konusudur. Bu koşutluk, hiyerarşik ve siyasal yapı bağlamında değil, kadın ve erkek sosyo – Kültürel yaşam içerisinde kapladığı ortak yer ve toplumsal rol ile bağlantılıdır. Nitekim ,

Eski Türklerde hanlık ve hakanlık iktidar sistemine bağlı olarak , belirli bir sosyal tabakanın varlığından söz etmek mümkündür.Kadın takıları güçlü bir zenginlik ,güç ve sosyal tabaka göstermeleri açısından bir sonuç anlayışından , hakim olduğu denge ve eşitlik yanında toplumsal sistemi Devlet düzeninde görülen düzen anlayışının bir simgesi olarak kullanılırdı.

Bir cevap yazın