TÜRK DİLLERİ BİTİĞİ NEDİR?

Zamanın ruhu ile tarih yazanların arasındaki ilişkinin en saf olduğu görme biçimi ile bir başyapıttır. Kaşgarlı’nın yaşadıkları , gözlemleri , kendi çağına bakarken gözünü nelere diktiği , nereye bakmadığı , neleri gördüğü , neyi ,nasıl ,neleri gösterdiği, ve politik , ideolojik ve estetik görme biçimi anlamına gelen analizleriyle tarihseldir . Öbeğinde, boy ve oymaklar arası sosyal ilişkileri gelenek görenek , sanat , din , tarih ve en önemlisi dil konularını adeta bir DNA sarmalı gibi işler , inceler. Zamanın ruhunun belirlediği kişisel,sosyal deneyimleri,konumu , birikimi , hayata yaklaşımı doğrultusunda gösterir ve seçer. Türk bitiği , okuyanın duygulanmasını sağlayan bir yapıya sahip değil , düşünmesini,eleştirmesini, sorgulamasını sağlayan bir yapıya sahiptir. Türk kimliğini ortaya koyması anlamında analiz edilmesi gerekir.

Bir cevap yazın