TÜRKLERDE EN BÜYÜK TARİHSEL BAŞARI NEDİR?

Sözlüğün yazılış günlerine etraflıca bakacak olursak, Hazer ve Göktürk imparatorluklarının yıkılması , Türklerin çoğunluğunun Müslümanlık inancını seçmesinden sonra , şaman, Hristiyan, Budist, Musevi , Oğuz, Peçenek, Kuman , Tatar, Bulgar, Macar vs. boylarının Malazgirt savaşında başarılı olmalarıdır. Türkler birleşerek, zamanın en büyük emperyal gücü (Doğu Roma İmp.) Bizans’ın suikast , idam ve sürgünlerle dolu roma iktidarının ,vahşi baskısına karşı çıkmıştır. İmparatorluğun kuklalığında sömürülen, gölgesinde varlığını sürdüren mazlum ve fakirlerin , küçük feodal toplumların , Türklerin hoşgörü ile birlikte sevgi dolu, insancıl yaklaşımı ile tanışmasına neden olmuştur. Bunun sonucunda Türkler Dünya tarihinin baş aktörü olmuştur.

Bir cevap yazın