Türkler Kimdir ?

Divanu Lugati’t – Türk’ ten alıntıdır; Tanrı kutsal kılsın . Yalavaç “Peygamber ” Nuh Peygamberin oğlu   YAFES …  Türkler , Yasefin oğlu dur. Soyları Yasefe eklenir. İbrahim Peygamberin İSHAK oğulları  Iysu , “Rum”u andırır. TÜRKLERİN ÖZELLİKLERİ Tanrı onlara Türk adını verdi. Hakanlarını onlardan çıkardı. Dünya milletlerini idare yularını onlara verdi. Dünya milletlerine vali (İLBAY) kıldı….