adak

ayak· I, 32, 53, 59, 65, 84. 165, 181, 182. 241, 268, 342, 353, 361, 380, 382, 522; II.II,16,112,131.137,142, 146, 158, 190. 195, 209, 215. 247, 327, 364; III, 97, 276, 280,288, 296, 307, 337, 421,430, 435 bkz> ayak, azak

 

Adhakladı  –  o onun ayağına vurdu

Bir cevap yazın