Iduk – 1

kutlu ve mübarek olan; asl ında sahibininyaptığı bir adak için saklanarak yünü k ırkılmayan, sütü sagılmayan, yük vurulmayarakbaşıboş bırakılan, salıverilen her Hayvana bu ad verilir.I, 65

 

 –  

Bir cevap yazın