Neden bu kitabı yazdım ?

Kitabımı Tanrıya sığınarak  Türkçe “TÜRK DİLLERİ SÖZLÜĞÜ”  Arapça divanı lügatı Türk adını verdim. Bana sonsuz ün bitmez tükenmez bir azık olsun diye yazdım.
Dünya imparatorluğu içinde çeşitli dinsel ve dilsel etkileşimler ile çok kültürlü ve etnik kökenli bileşimler sonucu oluşmuştur. Türk kültür , gelenek ve göreneklerini korumak ve devam ettirmek adına bir takım önlemler alan TÜRK hakanları, buda tapınaklarını yıktırdılar, bu yüzden budalık Türklüğe zarar vermemiştir. Savuşturulmuş gibi görünen bu fırtınadan sonra batıdan çok sert ve daha yıkıcı yeni bir fırtına geldi. Fırtına kasırgaya dönüştü.kasırga pek ezici ve öldürücü oldu. Türklerin TAPINCAK ları yıkıldı bilginleri öldürüldü. Kitapları yakıldı. İslamlığa çok büyük hizmet vermiş bile olsa  OFŞİN  Türkçe bir kitap okuduğu için ölüm cezasına çarptırıldı.Arapça yazılmış kitap dışında tüm kitaplar yasaktı. sonradan Osmanlılarda Arapça ve farsça karıştırılarak Türkçe olmayan karışık bir dil konuşuldu.

Bir cevap yazın