BAYRAMDA OKU

KAŞGARLI MAHMUT ile birlikte MÖ 500 yıllarında yazıyı kullanabilen ve O yıllarda Altın elbiseli adam örneğinde görülebildiği gibi uygarlığımızı inşa etmişiz. Bizim hayata bakışımızın, toplumsal ve inanç değerlerimizi yaradan ile ilgili duygu ve düşüncelerimizi Araplar puta taparken her yılbaşında ellerini Şafak vaktinde Güneşin ulu çocukları olarak okurlardı: “Ulu Tanrı! Her şeyi yaratan Tanrı!Yenilmez, yıkılmaz, ölmez,…

KASGARLI SÖZCÜKLER ÖLÜRMÜ

Evet Sözcükler kaybedilebilir yok olabilir hatta ölebilir. ve daha anlamlı kökleri daha derinlerde olan sözcükler türetilmezse , kaybedilen sözcükler çok fazla miktarda ise o dil yok olmaya mahkumdur.Kökleri Sümerler’e dayanan Türkçe günümüze kadar teknik üstünlüğünden dolayı yok edilememiştir. Ancak böyle giderse yok olması kaçınılmazdır. En üzücü olanı Türk kimliği ve kültürü günümüzde çarpıtılabilen tarih anlayışı…

TÜRKLER NASIL EVRENSEL MÜZİK YAPABİLİR

Geçmiş yüzyıllarda, güzel Türkçemizdeki saflığın bozulması, resim, heykel ve halk müziğimiz için de geçerliydi. Resim ve heykel sanatı puta benzetilerek tercih edilmiyordu . Bizans ve arap müzikleri tek sesliydi. Çok sesli müziğe ve çok sesli koroya izin vermeyen kişilerin gırtlak yorumuna bağlı ilkel otantik ilkçağ kökenli bu müzikler , Türklerin gelecekte müzik enstrümanlarını geliştirmelerinide engelledi….

UZAYLILARIN DİLİ TÜRKÇE

TÜRKÇE’NİN MATEMATİĞİ Türkçe teknik açıdan eksiksiz bir dildir. Uzay dili olacak kadar bilgisayar diline çevrilebilir içerikte adeta uzaylılar tarafından uzayın sonsuzluğunda kullanılmak için yaratılmıştır. Evrende konuşulmaya en uygun dildir. Türkçe, az sözcük ile çok şey anlatabilen,. sözcüklerin tümce içinde yerleri değiştirilerek ve eklemelerle sonsuz sayıda genişleyebilen bir Uzay dilidir. Ne ingilizcede nede başka birde bu…

KAŞGARLI UÇAN ATINA BİNSEYDİ, ZAMAN YOLCULU YAPSAYDI NE DÜŞÜNÜRDÜ?

Kaşgarlı uçan atını bir ağaca bağladı, gezmeye başladı. Ver elini Orta Asya, oradan Çin, Kore, Amerika… 9 yıl gezdi. Müthiş gözlem yeteneği ile gördüklerini anlamlandırmaya çalıştı. En son Anadolu’ya geldi. O da ne! Biraz üzüldü, şöyle düşündü. Tüm Dünya uzay araçlarına binmiş, mutluluk ve huzur içinde, bizim Türkler, Koca Asya’yı, Orta Doğu’yu, Avrupa’yı kaybetmişler, şaka…

Türk Dilinin Gelişimi Sürecinde Türk Diline Kaşgarlı Mahmut ve Atatürk’ün Katkıları

Dil kimliğin potansiyeli,gizli gücüdür.Türk dilinin oluşumunda, çok sayıda ses ve cümle yapısı biçimlerinin olağanüstü sıralanması, eylem ve isim çekim sisteminin düzeni ,insan usunu dilde bulan muhteşem gücünün farkında olanlar için çok çarpıcıdır. Kaşgarlı Mahmut gibi seçgin bilgelerin oluşturduğu bir toplumun uzun süreli yaşanmışlığının bir tür dil eğilimi sonucudur. Düşünce yasaları ile doğanın bütün tartışılmaz gücünü…

KAŞGARLININ FELSEFESİ NEDİR?

Dil düşüncenin bir yansıması, düşünce ise bilimsel olarak incelemenin ,anlam kazandırmanın eylemidir.Düşüncenin, Felsefe yapılabilme haline gelebilmesi için, o konuda her şeyin en ince ayrıntısına kadar bilinmesi ,anlamlandırılması gerekir. Öyleyse Bir şeyin anlamı nedir? Kaç çeşit anlam vardır? İki tür anlam bulunmaktadır; bunlardan birincisi duyu algıları sonucunda “zihinde “ meydana gelen varlıklara ait izlerdir. İkincisi de…

SELÇUKLU BAYRAĞI VE KAM ADAYININ DÜŞSEL ÖLÜM TÖRENİ

Selçuklu hanlığının bayrağı üzerindeki çift başlı kartal ne anlam içeriyor ? İşte, bu simgenin ne olduğunu anlamak istersek, Türklerin çok eski inançlarına bakmamız gerekir. Arkaik dönemde yaşayan Türkler, “Göğün göbeğine tünemiş “ çift başlı kartal”, iki âlemide görür, bu kartal, “Tanrının şaman elçisidir.”, koruyucumuz dur diye düşünürlerdi. Şaman adayı, şaman olma sürecinde, çift başlı kartal…

ŞAMAN DAVULUNDAKİ RİTMLER

Şaman, tarihsel içrek bilgilerin taşıyıcısı, ruhsal ve doğasal dengenin koruyucusu, görünen ve görünmeyen dünyaların ilişkilendiricisi, ruhların yönlendiricisidir. Şamanizm , İlk çağlarda, örgütsüz, propagandasız , kitapsız, yayılmacı <cihat> fikri olmıyan, karşı tarafı ötekileştirmeyen , politika, milliyetçilik yapmayan, inançsal bir örgüte hizmet etmeyen kişiye özel bir bireysel inançtır. Tek başına etkinlik yapan, saraylarda yaşamayan, sınıf oluşturmayan ,…

KAŞGARLI MAHMUT NASIL BİR KARAKTERDİ ?

Araştırmacı kişiliği ile çok önemli bir yapıt vermiştir. O çağda,toplumunun damgalarının izini aramış,Arap dili ve kültürünün esiri olmayı reddetmiş, kendi soru ve çözüm önerileriyle ortaya çıkmıştır. Helen ve Arap kültür unsurlarının bilinmesi gerektiğini ,ancak ,eğitimin ulusal, kültür ve kendi özdiliyle yapılması gerektiğini vurgulamıştır.Kaşgarlı, işte bu dönemin ulu bilge sözcüsüdür. Türk boylarını incelemiş, Türk toplumunun insani…

12