Kaşgarlı Mahmut

TÜRKLERDE DEVLET OLGUSU

Devlet babadır. Nasıl ki bir baba çocuklarını kollar korursa , Hakan’da öyle hareket ederdi. Kaanların Tanrıya olan borcunu ödemesi, halkın refahı, mutluluğu ile mümkündü. Bir Türk aristokrat olan Kaşgarlıya göre; Şamanist töreler yerine Müslümanlık kabul edildikten sonra, devlet yönetenleri ,Türk töresine karşı çıkmıştır. Somut ve gerçekçi bir yaklaşımla Hakan, halkın ortak kazanımlarının , tekrar halka dağıtılması için seçilirdi. Bunu gerçekleştiremediği anda ortak bir kararla başkanlıktan indirilirdi. Maddi ve manevi değerlerinin savaş ekonomisi için kullanılması, kişisel/ülkesel dış borç ve bir nevi kapitülasyonlarla dışa aktarılması, kişisel olarak saray /harem kurulması, devlet kaynaklarının yönetim tarafından yanlış kullanılması, tembellik, yalancılık, ülkeye ihanet, adaletsizlik, cinsel istismar, hırsızlık, hoş karşılanmazdı.Devlet yönetimi, zenginleşme aracı değildi.
Kaanlar halka hizmet için çalışırlardı. Onların
Saray’ı/haremi yoktu.Tek eşliydiler. Türk töresine göre hareket ederlerdi.

Bir cevap yazın