TÜRKLER ŞAMAN MI?

Tarihsel döngü içinde Şamanizm temeldir;misyonerlik faaliyetleri ile gelişen Budizm , Hristiyanlık, Musevilik ve Müslümanlık gibi evrensel inançlara yönelmiştir. Yöneldikleri bu farklı tarih , coğrafya , toplum , politik yaşam , din ve mezhep çeşitliliği , Türk toplumunu asimilasyona ,ayrışmalara uğratmıştır. Kurumsal dinlerin yaşam biçimi ve törelerini benimseyen Türkler ; kendi öz kültürünü , bu farklı dinsel yaşam/kültürlerle yoğurarak kendine özgü bir dinsel yol çizmişlerdir. Gerek yatay olarak toplumsal yapı ve mekansallıkta, gerekse dikey olarak zamansallık ta ve tarihsellikte şamanlık,yerel inançlarla birlikte yepyeni bir hayat bulmuştur.

Bir cevap yazın