GÖKTÜRKLER

GÖKTÜRKLER TARİHTEN NEDEN SİLİNDİ?
Göktürkler, sınırları doğuda Kore hududundan başlayarak, batıda Karadeniz bozkırlarına kadar uzanan muazzam bir imparatorluk kurmuşlardır. Göktürkler’in yıkılmalarının sebeplerinden biri, Türk töresinden ayrılarak , Çin sarayından ve yabancı bir ülkeden, otağa gelin getirme geleneğidir. İlk önce Mete-han (Mo-de) başlatmış, Göktürk ve Osmanlı dahil, aynı geleneği sürdürmüştür. Osmanlı İmparatorluğu’nda saraya alınan gelinlerin, çoğundan büyük zararlar gelmiştir. Ya peki Hun ve Göktürk otağlarına giren Çinli gelinlerin verdikleri zararlar az mıydı? Hemen hemen hepsi, Çin imparatorlarının birer ajanıydı.
Türklerin içinde, Çinlilerin satın aldığı vatan hainleri’de vardı.
Önce,
ünlü veziri, efsane devlet adamı Tonyukuk,
ardından kardeşi efsane Alp, efsane savaşçı Kül Tegin’i kaybeden,
Çine baş eğdiren Göktürkler’in
<BİLGE Kağan’ı;>
ise yatağında hasta yatarken, Çinlilerle içten işbirliği yapan bakanı <Bayrak Cor> tarafından, 25 Kasım 734 tarihinde zehirlenerek öldürülmüştür. Göktürk hükümdarı <Bilge Kağan> adına dikilen balbalda kendisiyle ilgili şu sözlere yer verilmiştir;
“Türk Oğuz beyleri, işitin! Üstte gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe, ilini, töreni kim bozabilir”
“Ey Türk milleti! Kendine<törene>dön! Seni yükseltmiş <Bilge Kağan’>ına, hür, bağımsız özgür ülkene karşı hata ettin, kötü duruma düşürdün. Milletin adı, sanı yok olmasın diye Türk milleti için gece uyumadım, gündüz oturmadım. Kardeşim Kül Tegin ve iki şad ile ölesiye bitesiye çalıştım.
GÖKTÜRKLERDE TOPRAK REFORMU
Türkler, Göktürkler döneminde Çinlilerin hizmetinde çalışan, tutsak muamelesi gören, köylü sınıfınıda , uyguladığı toprak rejimi ile hürriyetini elde ettirirdi. Köle olarak kullanılan köylüler, toprak sahibi oldular.
Böylece kazandığı topraklarda ekonomik motivasyon ile dinsel inançlarını istedikleri gibi yaşayıp, sevgi ve saygınlık kazandılar. Göktürk’ e katıldılar.

Bir cevap yazın