agnatmak

(Hayvanları) yatırıp debelendlrmek; dili buruşturmak, dili ağırla;tırmak·I, 267

 

ol yagak anıng tılın agnattı  –  o ceviz onun dilini buruşturdu,kekeme yaptı

Bir cevap yazın