kadgu – 1

kaygı, III, 295, 309 bkz> kağgu kadılmak seyrekçe dikilmek· II, 134 bkz> kadumak kad ır güç, sarp, zor· I, 364; II, 54 § kad ır han; hakanlann sert ve çetin olan ı; “Hakanlı” ulusunun büyükleri· I, 364 § kadır

 

 –  

Bir cevap yazın