yugruş

Türkler’ce halktan vezirlik derecesine ç ıkan adann, hakandan bir derece aşağıdır,yalnız Türkler’e özgedir·III, 41

 

 –  

Bir cevap yazın