Türkler Kimdir ?

Divanu Lugati’t – Türk’ ten alıntıdır;

Tanrı kutsal kılsın .
Yalavaç “Peygamber ” Nuh Peygamberin oğlu   YAFES …  Türkler , Yasefin oğlu dur. Soyları Yasefe eklenir.
İbrahim Peygamberin İSHAK oğulları  Iysu , “Rum”u andırır.

  • TÜRKLERİN ÖZELLİKLERİ

Tanrı onlara Türk adını verdi. Hakanlarını onlardan çıkardı. Dünya milletlerini idare yularını onlara verdi. Dünya milletlerine vali (İLBAY) kıldı. Onları herkese üstün eyledi. Onlarla birlikte olanları ve çalışanları kutsal saydı, sevdi, değerli kıldı. Türkler yüzünden onları her dileklerine eriştirdi. Onları  Türk olmayan kötülerin ve ayak takımının yapmaması gerekenlerden korudu. Onların oklarından ve silahlarından korunmak için aklı olana düşen şey, Türklere derdini anlatabilmek , onların gönlünü alabilmek için onların dilleriyle konuşmak gerekmektedir.

  • TÜRK ULUSUNUN BOYLARI

Her bir boyun oymakları vardır. Sayısı o kadar çoktur ki sayısını ancak Tanrı bilir.
Bu boylardan herkesçe bilinmesi gerekenler;
Bizans’tan Çine kadar olan Topraklarda.
1- Beçenek (Rum ülkesine en yakın )
2- Kıfçak
3-Oğuz
4-Yemek
5-Başgırt
6-Basmıl
7-Kay
8-Yabaku
9-Tatar
10-Kırgız
11-Çigil
12-Toxsı
13-Yağma
14-Uğrak
15-Çaruk
16- Çomıl
17-Uygur
18-Tanğut
19-Kıtay (Çinde)
20-Tawgaç (Güneyle kuzey arasında)

İki dil bilen ve arı Türkçeleri bozulanlar;
1-Soğdak
2-Kençek
3-Argu
4-Xotan
5-Tübüt

Bir cevap yazın